بعض العناصرعن علم القياس (السيانتومتريكس) والإنتاج العلمي الجزائري

 

Événement: Lancement officiel de la formation doctorale et du résidanat 2020-2021.

Intitulé: بعض العناصرعن علم القياس (السيانتومتريكس) والإنتاج العلمي الجزائري

Conférencier: Pr. BELBACHIR Hacene

Langue: Arabe

Date :  13 Avril 2021

Lieu: CERIST,  Alger

Durée : 00:29:57

Format: MP4

Partagez ce produit!