التقييم جوهر القرار التربوي

Résumé: Animation des équipes pédagogiques
présenté par: pr Bahri Nabil ,Université d’Alger 2

Date: 06/03/2017
Langue: Français
Lieu: Cerist
Durée: 00:49:27
Format: MP4
Mots clés:

VIDEOS SIMILAIRES...

Partagez ce produit!
error: